top of page
Search
  • Writer's pictureAlice Kilroy

Cofio .... by Waldo Williams

Un funud fach cyn elo’r haul o’r wybren,

Un funud fwyn cyn delo’r hwyr i’w hynt,

I gofio am y pethau anghofiedig

Ar goll yn awr yn llwch yr amser gynt.


Fel ewyn ton a dyr ar draethell unig,

Fel cân y gwynt lle nid oes glust a glyw,

Mì wn eu bod yn galw’n ofer arnom –

Hen bethau anghofiedig dynol ryw.


Camp a chelfyddyd y cenhedloedd cynnar,

Aneddau bychain a neuaddau mawr,

Y chwedlau cain a chwalwyd ers canrifoedd

Y duwiau na ŵyr neb amdanynt ‘nawr.


A geiriau bach hen ieithoedd diflanedig,

Hoyw yng ngenau dynion oeddynt hwy,

A thlws i’r clust ym mharabl plant bychaìn,

Ond tafod neb ni eilw arnynt mwy.


O, genedlaethau dirifedi daear,

A’u breuddwyd dwyfol a’u dwyfoldeb brau,

A erys ond tawelwch i’r calonnau

Fu gynt yn llawenychu a thristáu?


Mynych ym mrig yr hwyr, a mi yn unig,

Daw hiraeth am eich ‘nabod chwi bob un;

A oes a’ch deil o hyd mewn Cof a Chalon,

Hen bethau anghofiedig teulu dyn?

One fleeting moment as the sun is setting,

One gentle moment as the night falls fast,

To bring to mind the things that are forgotten,

Now scattered in the dust of ages past.


Like white-foamed waves that break on lonely beaches,

Like the wind’s song where no one hears the wind,

They beckon us, I know, but to no purpose –

The old forgotten things of humankind.


The artistry and skills of early peoples,

Small dwelling-places and enormous halls,

Old well-told tales that have been lost for ages,

The gods that now no mortal could recall.


And little words of languages long-vanished,

Lithe words once lively on the lips of men,

And pretty in the prattle of small children,

No tongue will ever utter them again.


Oh, earth’s innumerable generations,

Their sacred dreams and fragile sanctity,

Is the heart silent that was once acquainted

With sadness and with gladness and with glee ?


Often at close of day, when I am lonely,

I long to know you all, bring all to mind;

Is there a heart or memory still to cherish

The old forgotten things of humankind?

Translated into English by Alan Llwyd


http://www.waldowilliams.com/?lang=en


10th June 2019


948 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page